Proiectare si obtinere Autorizatie de Construire pentru Hale industriale cu structuri metalice

avand destinatii precum Hale metalice depozitare, Hale Industriale de Productie, Service auto, Construire Cladiri de Birouri si Cladiri administrative, Hale cereale si Hale agricole, etc

 

Ca si in cazul articolului precedent – Fazele constructiei unei Hale Industriale cu structura metalica, in care va explicam cum alegerea terenului poate influenta costul final al investitiei, in prezentul articol va vom prezenta modul prin care Proiectarea unei Hale metalice si solutiile constructive alese, pot influenta semnificativ costul final al constructiei; in partea a doua va vom prezenta pasii pe care trebuie sa ii urmati pentru obtinerea Autorizatiei de Construire.

 

La alegerea Proiectantului General trebuie sa aveti in vedere cateva aspect

e legate de:

 

Arhitect

O solutie constructiva aleasa de un architect fara experienta in construirea de Hale metalice, poate conduce la costuri mari sau la realizarea unei hale nefunctionale.

Greseli des intalnite:

 • alegerea gresita a distantelor interax, a inaltimilor, a panourilor sandwich (tip, grosimi, etc);
 • necunoasterea prevederilor si cerintelor normativului P118 (proiectarea la incendiu). De exemplu: incadrarea intr-un risc la incendiu gresit a unei Hale metalice, protectia la foc a structurii metalice atunci cand nu este necesar, Compartimente de incendiu mai mari de 600mp – care conduc la instalatii de sprinklere, dimensiuni totale ale halei cu putin peste 600mp ce vor conduce la o avizare ISU (halele cu suprafata totata sub 600mp nu trebuie avizate de ISU)
 • alegerea cailor rutiere interioare – drumuri si platforme interioare – fara o gandire judicioasa, poate conduce la o circulatie ingreunata a autovehiculelor in incinta si/sau la suprafete nejustificat de mari cu costuri aferente ridicate.

 

Proiectant structura metalica

Ca si arhitectul, Proiectantul de structuri metalice, trebuie sa aiba experienta in proiectarea de Constructii metalice si structuri metalice pentru hale.

Alegerea unui proiectant fara experienta in proiectarea de structuri metalice pentru Hale industriale, poate conduce inclusiv la dublarea costurilor structurii dvs.

Astfel, daca structura metalica este proiectata cu un consum exagerat de metal/ m2, sau este proiectata cu niste fundatii supradimensionate, costul final va creste semnificativ.

Sfaturi utile: Solutia de proiectare pentru o constructie metalica trebuie sa ia in considerare profile metalice existente pe piata romaneasca si sa evite profilele metalice cu preturi foarte mari/kg (teava rotunda cu diametre mari, tevi rectangulare cu sectiuni mari, etc).

 

Proiectantii de instalatii

Alegerea unei solutii de incalzire neadecvata unei hale, poate conduce la:

 • costuri mari de investitie
 • costuri de exploatare ridicate (costuri mari de incalzire lunare)
 • o functionare defectuoasa sau ineficienta

Proiectarea unui sistem de stingere a incendiilor in conditiile in care nu este necesar (conform Normativ proiectare la incendiu P118) sau a unui sistem care nu respecta prevederile norma

tivului mai devreme mentionat, poate conduce la costuri ridicate.

O solutie de proiectare gresita a sistemului de tratare si retentie a apelor pluviale poate conduce chiar la respingerea Avizului de functionare de catre autoritatile de mediu. Idem in cazul apelor menajere.

Trebuie avut in vedere tendinta generala a proiectantilor de a oferta realizarea proiectelor doar la nivel DTAC si nu la nivel PTh/DDE, tendinta ce are la baza un singur motiv: de a prezenta clientului un cost cat mai atractiv, cu un volum de munca minim, dar cu riscul de a furniza un proiect incomplet.

DTAC reprezinta Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire si se refera la proiectul intocmit de o echipa de proiectanti, arhitect, inginer de rezistenta si inginerii de instalatii in baza careia primaria sau consiliul judetean pe raza careia/caruia se realizeaza investitia.

PTh este prescurtarea folosita pentru Proiect Tehnic si face referire la totalitatea documentelor, planurilor furnizate de catre arhitecti, ingineri de rezistenta, de instalatii, geotehnicieni, topometristi, ce sunt necesare constructorului pentru executia lucrarilor de constructie.

DDE face referire la Detalii De Executie, parte conexa a Proiectului Tehnic (PTh) si reprezinta documentatia furnizata de proiectanti, utila pentru lamurirea anumitor detalii constructive astfel incat constructia sa indeplineasca toti parametrii de conformitate cu proiectul, legislatia in vigoare si autorizatia de construire.

Astfel, la discutia/negocierea cu Proiectantul General, trebuie sa va asigurati ca la demararea lucrarilor de executie pentru Hala cu structura metalica, o sa primiti o documentatie la nivelul PTh/DDE.

 

Pasii necesari obtinerii Autorizatie de Construire pentru constructia unei Hale avand destinatia Hale metalice depozitare, Hale Industriale de Productie, Service auto, Construire Cladiri de Birouri si Cladiri administrative, Hale cereale si Hale agricole, etc., sunt:

 

 1. Obtinere Cetificat urbanism

Certificatul de urbanism este un act de informare emis de autoritatile locale sau

judetene care contine detalii legate de regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data eliberarii acestuia. Pentru a-l obtine, trebuie depus un dosar care sa cuprinda:

 • cerere-tip pentru emiterea certificatului de urbanism completata cu precizarea scopului solicitarii actului;
 • plan de situatie, elaborat pe suport topografic – vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie – la scarile 1:5000 pana la 1:500;
 • extrasul de Carte funciara (pana la introducerea cadastrului general in unitatea administrativ-teritoriala respectiva) pentru imobilele proprietate privata, numai in cazul solicitarii certificatului de urbanism pentru instrainari;
 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (in copie).

Pentru emiterea certificatului de urbanism nu este necesara prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care sa ateste dreptul de proprietate, cu exceptia prevederilor cuprinse la aliniatul anterior referitoare la extrasul de Carte funciara.

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

 

 1. Realizarea documentatiei necesare obtinerii Avizelor premergatoare Autorizatiei de Construire

Set 1. Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura

In functie de locatia unde va fi construita Hala metalica sau Halele metalice, functie de pozitionare, Certificatul de Urbanism poate prevedea obtinerea urmatoarelor avize:

 • alimentare cu apa
 • canalizare
 • alimentare energie electrica
 • alimentare cu energie termica
 • gaze naturale
 • telefonie
 • transport urban
 • domeniul public

Pentru realizarea documentatiilor necesare avizelor, puteti intra pe site-urile avizatorilor, sa descarcati cererile tip si documentatiile ce trebuie atasate.

In cazul in care in CU se solicita Salubritate, trebuie incheiat un contract cu firma care asigura serviciile de salubritate in zona.

Set 2.

In functie de dimensiunile Halei metalice pe care doriti sa o construiti, de destinatie – Hala depozitare, Hala Productie, Hala metalica pentru servicii (magazin,

showroom, service etc) – de locatia unde va fi construita, Certificatul de Urbanism poate prevedea:

– avize uzuale:

 • Aviz apele Romane
 • Protectia Mediulu
 • Sanatatea populatiei
 • Securitate la Incendiu
 • Drumuri Judetene, AND, etc

– avize mai putin uzuale. De exemplu: Se pot solicita avize de

la Autoritatea aeronautica, SRI, MAPN, Politie, CFR, Muzeu de istorie/Directia de Cultura sau alte avize ce a

par in cazul in care hala industriala va fi construita in proximitatea unor obiective speciale (unitati militare, aeroporturi, cai ferate, situri arheologice etc) sau de la Inspectia de Stat in Constructii in cazul in care Hala dvs. se alipeste unei contructii existente.

– studiul geotehnic

Pentru obtinerea Avizelor, trebuie realizate documentatii de catre Proiectantii de specialitate: Arhitect, Proiectanti Instalatii, Expert tehnic (in cazul in care sunt necesare expertize ale unor constructii/structuri existente). La elaborarea documentatiilor se vor folosi date, elemente, planse, documentatii, memorii din Proiectului Tehnic.

  

 1. Obtinere Autorizatie de Construire

Autorizatia de construire este actul care iti ofera dreptul de a construi un imobil nou sau in anumite conditii – dreptul de a modifica unul existent. Se obtine de la Primaria localitatii unde urmeaza sa se ridice constructia.
Toate constructiile au nevoie de autorizatia de construire, dupa cum este reglementat in Legea nr. 50/1991. Potrivit acestei legi, in urma unei solicitari a proprietarului terenului unde urmeaza sa se ridice constructia sau a imobilului care urmeaza a fi modificat, si a depunerii unei serii de documente, se va obtine autorizatia de constructie.

Dosarul (documentatia) care se depune in vederea emiterii autorizatiei de construire va cuprinde urmatoarele documente:

 • cerere pentru emiterea autorizatiei de construire – inclusiv anexa, completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform P.A.C.;
 • actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii (in copie legalizata);
 • certificatul de urbanism (in copie);
 • proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire – P.A.C.
 • intocmit in baza prevederilor din Legea 50/1991 si si a prevederilor din normele metodologice, inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica – semnate si stampilate in original (doua exemplare);
 • fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, dupa caz, documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului (doua exemplare);
 • avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decat cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (in copie);
 • declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;
 • documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire (in copie);
 • documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor si acordurilor necesare, comunicate o data cu certificatul de urbanism (in copie).

Pentru depunerea dosarului (documentatiei) necesar autorizarii se vor avea in vedere si urmatoarele:

 • in situatia in care, o data cu autorizatia de construire se solicita si autorizarea organizarii executarii lucrarilor, solicitantul va prezenta si proiectul de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E.) – piese scrise si desenate -, precum si avizele specifice (aviz circulatie, aviz pentru ocuparea temporara a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate etc.) (doua exemplare);
 • se prezinta studiile cerute prin certificatul de urbanism, inclusiv avizele obtinute pentru acestea (doua exemplare).

PAC-ul sau Proiectul pentru Autorizarea lucrarilor de Construire – este doar o parte din Proiectul Tehnic de Executie. Pentru executarea majoritatii lucrarilor de construcii pentru hala dumnreavoastra, este nevoie de Proiecte Tehnic de executie la nivel DDE (Detalii de executie)

Astfel la discutia/negocierea cu Proiectantul General, trebuie sa va asigurati ca la demararea lucrarilor de excutie pentru Hala cu structura metalica, o sa primiti o documentatie completa.

Compania noastra va poate oferi o solutie de proiectare si executie la cheie pentru proiectele dvs., putem sa va oferim diverse pachete de servicii pentru hala dvs de productie sau depozitare:

 • Proiectare structura (fundatii si structura otel) + realizare lucrari de beton armat + productie, transport si montaj structura metalica + inchideri cu panouri sandwich; Pentru Pret Hala cu structura metalica puteti apela la colegii nostrii.
 • Proiectare Arhitectura, instalatii, obtinere Autorizatie de Construire – doar in cazul in care Hala industriala pe care doriti sa o construiti va fi construita de compania noastra.

Pentru a primi o oferta de Pret Hala metalica, Proiectare generala, obtinere de Autorizatie de Construire, Proiectare Structura metalica, Productie productie, transport si montaj structura metalica + inchideri cu panouri sandwich puteti apela la colegii nostri.

Important: Pretul oferit de compania noastra este un pret fix/forfetar, pret care, prin obligatii contractuale, nu va fi modificat pana la finalizarea lucrarii, astfel veti avea controlul costului final al constructiei, inca de la semnarea contractului.